SCOP
[Laboratorul multimedia ]
„Inovație pentru incluziune”
Laboratorul va oferi o platformă de comunicare și interacțiune menită să consolideze dialogul dintre media și grupurile vulnerabile și/sau marginalizate, categoriile minoritare și să sporească vizibilitatea acestora în societate de o manieră inovativă, interesantă și accesibilă pentru diverse categorii de public. Evenimentul își propune, de asemenea, să încurajeze astfel și implicarea civică a grupurilor social-vulnerabile și/sau marginalizate, prin promovarea bunelor practici, istoriilor de succes, dar și prin abordarea profesionistă a provocărilor pe care le întâmpină aceste categorii în viața de zi cu zi.

Cine poate participa?

La eveniment sunt încurajați să participe jurnaliști, reprezentanți/reprezentante ai organizațiilor active în domeniul promovării drepturilor omului, reprezentanți/reprezentante ai grupurilor vulnerabile și/sau marginalizate, dezvoltatori IT, alte persoane interesate care se pot implica și pot contribui la promovarea coeziunii sociale, diversității, toleranței și a drepturilor omului.Participanții sunt încurajați să se înregistreze în echipe, cu o idee de proiect pe care o vor îmbunătăți și definitiva în timpul laboratorului cu ajutorul trainerilor/experților. O echipă va fi constituită din, cel puțin, doi membri. Sunt binevenite parteneriatele dintre media și reprezentanți/reprezentante ai organizațiilor active în domeniul promovării drepturilor omului, reprezentanți/reprezentante ai grupurilor vulnerabile și/sau marginalizate.În cazul care în care nu ați identificat o echipă, dar aveți o idee interesantă, vă puteți înregistra și să formați o echipă cu alți participanți înregistrați.

Tematici

  • drepturile omului;
  • coeziunea socială – de la înțelegere, la promovare;
  • reflectarea dificultăților pe care le au grupurile vulnerabile și/sau marginalizate;
  • alte aspecte relevante, identificate de participanți și care merită a fi aduse în atenția publică

Ce vom face?

Participanții, sub îndrumarea trainerilor naționali și internaționali, vor învăța cum să creeze conținut media calitativ utilizând metode și instrumente multimedia inovative, vor lucra împreună pentru a identifica posibilități noi de a prezenta și împărtăși istorii/subiecte/probleme din comunitatea lor în lumea digitală.

Pe lângă sesiunile de instruire moderate de către trainerii internaționali, experți locali vor face prezentări și master-classuri pe subiecte relevante subiectelor abordate.

Trei echipe vor fi desemnate câștigătoare și vor beneficia de premii sub formă de granturi de 1.500 de euro fiecare, acordate pentru finalizarea ulterioară a proiectelor, având la dispoziție șase luni. De asemenea, echipele vor beneficia și de mentorat după finalizarea laboratorului.

Format

Programul va include sesiuni tematice de instruire și prezentări din partea invitaților speciali, timp planificat pentru lucru la proiecte, asistență din partea experților. În ultima zi de laborator, echipele își vor prezenta proiectele conform unui format pus la dispoziție de organizatori.

REGULI
[4 reguli]
Reguli de participare

1.

Pentru participare la acest laborator trebuie să vă înregistrați ca participant sau ca autor de proiect, cu echipă sau fără, până la 7 septembrie 2022, ora 18:00.

2.

Proiectele sau ideile de proiect trebuie să corespundă următoarelor criterii:
  • să promoveze aspecte ce țin de coeziunea socială, incluziune, implicare civică, drepturile omului;
  • să aducă în vizor sau să abordeze probleme, necesitați comune grupurilor vulnerabile și/sau marginalizate;
  • să poată fi publicate de către o instituție media;
  • să aibă un plan de promovare și vizibilitate a conținutului produs

3.

Participarea la acest laborator presupune implicarea pe parcursul celor 2 zile de eveniment. Vă recomandăm să vă planificați timpul corespunzător.

4.

Câștigătorii celor trei granturi de câte 1500 euro vor semna contracte cu organizatorii, prin care se vor obliga să implementeze proiectele dezvoltate, în baza unor condiții prestabilite.
EVALUARE
[3 criterii]
Criterii de evaluare a proiectelor
Utilitate și relevanță
Proiectele trebuie să abordeze probleme/subiecte de actualitate de vizează grupurile vulnerabile și/sau marginalizate, categoriile minoritare și să ofere soluții viabile pentru problema abordată.
Implementare
Proiectele trebuie să propună soluții concrete și care pot fi realizate într-un termen real, cu resursele puse la dispoziție.
Impact
Proiectele/produsele realizate trebuie să fie bine promovate și accesibile pentru diverse categorii de public.

Laboratorul multimedia „Inovație pentru incluziune” este un eveniment deschis. Tot ce se va realiza în timpul evenimentului, precum și prezentările finale vor putea fi plasate de organizatori pe platformele online ale evenimentului.

Laboratorul multimedia „Inovație pentru incluziune” este organizat în cadrul proiectului „Promovarea coeziunii în Moldova prin încurajarea incluziunii sociale și diminuarea discriminării”, desfășurat de Centrul pentru Jurnalism Independent în cadrul programului „Inițiativă Comună pentru Oportunități Egale – Faza II”, implementat din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).